Vissza

Tájékoztató a 2023. évi versenyengedélyek igénylésének menetéről

A Magyar Teqball Szövetség (MATESZ) Versenyszabályzata alapján a 2023-ben kezdődő Országos Bajnokság versenyrendszerében kizárólag a MATESZ tagszervezeteinek azon játékosai vehetnek részt, akik rendelkeznek a MATESZ által kiállított versenyengedéllyel és az ezzel összefüggésben kiállított érvényes sportorvosi igazolással. Nagyon fontos, hogy a két dokumentum – csakúgy, mint más sportágakban – együtt érvényes, külön-külön nem elegendő az adott játékos Országos Bajnokságon való szerepléséhez.

Fontos információk a versenyengedélyek igénylésével kapcsolatban:

 • a MATESZ Elnökségének döntése alapján más sportágban érvényes sportorvosi igazolással rendelkező sportoló sportorvosi igazolását a MATESZ a teqball sportággal összefüggésben elfogadja az érvényességi idő lejártáig.
 • amennyiben egy sportoló más sportágban rendelkezik érvényes sportorvosi engedéllyel, azt a Trackateam rendszerben szükséges feltölteni a sportoló adatlapjához úgy, hogy a sportorvosi igazolásról egyértelmű legyen az igazolást kiállító sportorvos aláírása, pecsétje és az igazolás érvényességi ideje.
 • az igényelt versenyengedély kizárólag az adott év naptára szerinti év végéig érvényes (pl. a 2023. március 13-án és a 2023. október 25-én igényelt versenyengedély is egyaránt 2023. december 31-ig érvényes), ezt követően automatikusan érvényét veszíti.

Hogyan történik a versenyengedély igénylése?

 1. az egyesület rögzíti a sportoló adatait a Trackateam rendszerben
 2. honlapunkról (https://www.teqballhungary.hu/dokumentumok) a letölthető „Versenyengedély igénylő 2023” dokumentumot szükséges értelemszerűen kitölteni, a sportolónak és az egyesületnek aláírni, ezt követően a Trackateam rendszerben a dokumentumról készített digitális másolatot (olvasható formában!) fel kell tölteni a sportoló adatlapjához. Nagykorú, azaz 18. életévét betöltött személy természetesen saját maga, míg kiskorú, azaz 18. életévét be nem töltött személy törvényes képviselője aláírásával kell, hogy ellássa a „Versenyengedély igénylő 2023” dokumentumot.
 3. következő lépésként szintén a Trackateam rendszerben csatolnia kell egy friss, igazolványképnek megfelelő arcképet a sportolóról (kizárólag képformátumú fájlként!)
 4. ezt követően a szövetség 11716008-22529237 számú számlájára kell átutalni a versenyengedély díját, a közlemény rovatban a sportoló nevét és „v.eng.” rövidítést megadva. fontos, hogy ennek módja csak előrefizetéses és utalásos formában lehetséges a Szövetség számlaszámára (11716008-22529237) és ezt csak a sportolót foglalkoztató sportszervezet utalhatja át a Szövetségnek, tehát játékosok nem.
  • A versenyengedély díja:
   • felnőtt játékos esetében: 3.000 Ft / fő (felnőtt játékosnak minősül a 17. életévét betöltött személy)
   • junior játékos esetében: 2.000 Ft / fő (junior játékosnak minősül a 2007. január 1. után született játékos)
  • A versenyengedély érvényességi ideje: az adott naptári év vége. A versenyengedély érvényességi ideje nem a kiállítástól számolandó, attól teljesen független, tehát az minden esetben 2023. december 31-ig érvényes. 
 1. Amennyiben a Szövetség alkalmazottai minden kötelezően teljesítendő előfeltételt megfelelőnek találtak, úgy kiállítják a versenyengedélyt és feltöltik a sportoló adatlapjához.

Az engedélyek ellenőrzésének a rendje:

 • A Szövetség által kiállított versenyengedély és a sportorvos által kiállított sportorvosi igazolás elektronikus eszközön (tablet, telefon, laptop) is bemutatható a verseny helyszínén, azaz nem kötelező papíralapon a játékosnál lennie. A játékos kötelezettsége, hogy a helyszínen bemutatott adatok minősége megfelelő legyen. Amennyiben a sportoló versenyengedélyén és sportorvosi igazolásán valamely adat nem egyértelmű a játékvezetőknek, akkor a játékos nem léphet pályára. 
 • Nagyon fontos, hogy a játékosok versenyengedélyét és sportorvosi igazolását az adott mérkőzést vezető játékvezető(k) ellenőrzik az első mérkőzés kezdete előtt 30 perccel. Ezért nagyon fontos, hogy mind a játékvezető, mind a résztvevő játékosok időben érkezzenek a mérkőzés helyszínére. Amennyiben egy játékos elmulasztja időben bemutatni ezen dokumentumokat vagy nem tudja egyértelműen igazolnia magát és meglévő dokumentumait, akkor nem léphet pályára.

Szezon közbeni átigazolás esetén szükséges teendők:

 • amennyiben egy sportoló a bajnokság ideje alatt átigazol a MATESZ egyik tagszervezetéből egy másik tagszervezetébe, akkor elveszíti korábban igényelt versenyengedélyének érvényességét és minden esetben újat kell igényelnie, melynek folyamata és díja megegyezik a fent említettekkel.
 • az ismételt igényléshez a fenti dokumentumok mellett meg kell küldeni a sportszervezetek között létrejött hivatalos átigazolási dokumentumot, az igénylés csak ezt követően történhet meg.
 • a MATESZ Átigazolási, igazolási és nyilvántartási szabályzata alapján a bajnokság ideje alatt csak egyszer lehetséges.